Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
28 June 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Mgr. Kateřina Szokalová,
Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Mgr. Kateřina Szokalová 

odborná sekretářka Katedry asijských studií, doktorandka Katedry bohemistiky

Kateřina začínala jako testovací student pro Portál čínských studií. Následně se stala koordinátorem moodle pro Katedru asijských studií. Stála u založení Portálu japonských studií a koordinovala práci na wikipediích. Každý semestr se stará o kurzy již vytvořené, či zakládá nové. 

Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.

Projektový manažer R&D projektů na ZČU 

Miloslav se zabývá zejména transferem výsledků výzkumné a věděcké činnosti na ZČU do komerční praxe. Jeho specializací je počítačové zpracování přirozeného jazyka a využití sémantické informace v této oblasti.

Na projektu zajišťoval projektové vedení aktivit nasazení a přizpůsobení systému Moodle, slovníků a Wikipedie pro prostředí výuky cizích jazyků. Následně zajišťoval podporu běhu těchto portálů po celou dobu udržitelnosti projektu. Řídil dvě větší aktivity přechodu na vyšší verze všech částí portálu a vylepšoval slovníkové aplikace.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Portály Katedry asijských studií FF UP
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Katedra asijských studií používá moodle již čtvrtým rokem. Na moodle má dva portály, Portál čínských studií a Portál japonských studií. Každý má svá specifika a jedinečnosti. Moodle byl pro Katedru asijských studií rozšířen pro potřeby výuky jazyků. Největší rozšíření bylo provedeno ve správě velkých multimediálních souborů. 

Dále byly integrovány slovníky čínštiny a japonštiny a byla přidána podpora vkládání citací z univerzitní knihovny. Čínský slovník funguje jako interaktivní nástroj v rámci celého systému. Japonský slovník je určen pro samostudium, kdy si studenti vyberou konkrétní předmět a lekci a mohou se zkoušet ze slovíček. V rámci příspěvku představíme typický scénář užití a technické řešení provedených rozšíření.

Klíčová slova:
Keywords:

Katedra asijských studií FF UPOL, moodle, čínská a japonská studia, slovníky, provedená rozšíření

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation Moodly Katedry asijských studií_Szokalová.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
PDF document Moodly Katedry asijských studií_Szokalová.pdf
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()