Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
24 June 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Mikuláš Gangur, Václav Martinovský
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Západoćeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Mikuláš Gangur působí jako docent na Katedře ekonomie a kvantitativních metod Fakulty ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni. Kromě dalších témat se věnuje také vývoji nástrojů automatického generování parametrizovaných úloh mimo jiné také s ohledem na tvorbu banky úloh v LMS Moodle.

Václav Martinovský působí jako asistent na Katedře podnikové  ekonomiky a managementu, Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Kromě jiného se věnuje využití cloudových řeśení ve výuce.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Budování banky úloh s parametrizovanými multimediálními objekty
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Obsahem příspěvku je rozšíření funkcionality automatického generátoru parametrizovaných úloh. Dosud generátor pracoval s různými datovými typy vstupních i výstupních parametrů zejména s ohledem na úlohy s matematickým obsahem jako např. číslo, řetězec, ale také datový typ tabulka a odvozený datový typ matice. V tomto příspěvku se detailně zaměřujeme na generování a další zpracování parametrizovaných multimediálních objektů. Obrázky jako součást testu zadání či odpovědí v případě otázek s výběrem jedné nebo více správných odpovědí je velice užitečný nástroj popisu zadaného problému. Příprava takových obrázků, které svými parametry odpovídají zadanému textu, je časově náročný i pracný úkol. Řešením tohoto problému může být automatické generování otázek a odpovědí, které zahrnují náhodně generované obrázky v závislosti na hodnotách vygenerovaných v textu úlohy. V příspěvku je popsán návrh struktury uložení informací o obrázku do výstupního XML souboru spolu s popisem transformační XSL šablony a následné transformace do požadovaného koncového formátu zejména s ohledem na konečný import otázek s generovanými objekty do banky úloh v Moodle. Kromě popisu tohoto procesu je uveden příklad generované úlohy z oblasti kurzů Statistiky.

Klíčová slova:
Keywords:

Otázky s obrázky. Automatické generování parametrizovaných obrázků. Automatické generování otázky. XML. XSLT. Moodle.

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The contribution introduces a new feature of an automatic generator of parameterized questions. The image as a new data type of the input variable parameters is presented and a possibility of inserting images into the question and the answer text is described. The content of a variable image is randomly generated with respect to the values of other generated parameters in the question text or answer text. In the article the whole process of generation of images and questions is explained including the consequent transformation into demanded output formats. Different approaches of image processing are explained with respect to different output formats and with respect to image placing in the different part of generated tasks. The generated image can be placed into the task text as well as into the text of particular options in the case of multiple-choice question. The result of the described process is presented on the example of statistics problem in output format Moodle XML. This format is useful for Moodle Question Bank creation.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

Questions with images. Automatic generation of parameterized images. Automatic generator of questions. XML. XSLT. Moodle.

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Vývojáři kurzů/Course Developers
Administrátoři, správci/Administrator
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
PDF document GangurAGU.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Gangur_final.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()