Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
20 June 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Michal Bajer
Organizace:
Organization/Company/Institution:
PragoData Consulting
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
Mgr. Michal Bajer, 
Konzultant, projektový manažer
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Soutěž MoodleMoot.cz 2016
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Cílem příspěvku je shrnutí průběhu a výsledků soutěže studentů středních škol v oblasti tvorby kurzů v Moodle. 

Soutěž pořádal certifikovaná Moodle partner pro ČR ve spolupráci s Univerzitu Palackého v Olomouci. Cílem soutěže bylo vytvořit on-line kurz v prostředí Moodle, který by spadal do jedné z následujících kategorií: Planeta Země; Svět techniky; Svět v pohybu; World of languages.

Příspěvek se dále zaměří na prezentaci nejúspěšnějších příspěvků soutěže.


Klíčová slova:
Keywords:

soutěž MoodleMoot.cz 2016, střední školy, tvorba kurzů

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Školy/School
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation MM2016 prezentace_MB.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Bajer_příspěvek_MM2016.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()