Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
15 September 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Západočeská univerzita v Plzni
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

odborná asistentka na Západočeské univerzitě v Plzni, dlouhodobě se zabývá vzdělávání v LMS Moodle

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
MOOC z pohledu evropských vysokoškolských institucí
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Masívní otevřené on-line kurzy (MOOC) byly hlavním tématem evropského projektu HOME řešeného Evropskou asociací distančního univerzitního vzdělávání (EADTU). V rámci tohoto projektu byl realizován dotazníkový průzkum týkající se vztahu evropských vysokoškolských institucí k fenoménu MOOC. Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV) byla partnerem projektu a průzkumu se účastnili i experti z českých institucí. V rámci příspěvku budou prezentovány výsledky tohoto průzkumu ve srovnání s výsledky obdobných výzkumů realizovaných v USA a v evropských zemích.

Klíčová slova:
Keywords:

MOOC, online, EADTU

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Massive open online courses (MOOCs) were the main topic of European project HOME implemented by European Association of Distance Teaching Universities. Within this project relations of European HEIs to MOOCs were surveyed. Czech Association of Distance Teaching Universities (ČADUV) was EADTU project partner and experts from Czech HEIs were involved in the survey. We compare results of the Czech survey to other similar MOOC surveys done in US and European countries.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

MOOC, online, EADTU

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation Prezentace-18-10-2016Rohlikova.ppt
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Rohlíková_příspěvek_MM2016 (1).docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()