Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
14 September 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Ing. Jan Meca
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
ředitel a učitel ICT předmětů na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii, Bruntál
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Využití herních enginů pro výuku v prostředí LMS systémů
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Cílem příspěvku bude možnost využití herních enginů pro výuku v prostředí LMS systémů. Škola implementovala vlastní řešení pro prezentaci technických témat pomocí herního enginu Unreal Engine. Řešení umožňuje prezentovat například složité strojní mechanismy, například turbíny, motory, hydrogenerátory a další. V rámci prezentace příspěvku bude prezentován kurz v systému Moodle s využitím této technologie

Klíčová slova:
Keywords:

herní engin technické témata Moodle

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The aim of the paper will be the possibility of using game engines for teaching in an environment of LMS systems.

The school has implemented a custom solution for presenting technical topics using the game engine Unreal Engine. The solution allows for example to present a complex mechanical mechanisms, such as turbines, motors, pumps and others. The presentation will present the course in Moodle using this technology.


Keywords (English)
(nepovinné/optional)

game engine technical topics Moodle

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Školy/School
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Meca_příspěvek_MM2016.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()