Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
9 June 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Martin Komenda
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Telefon: +420 725 174 940

Email: komenda@iba.muni.cz

Zastávaná funkce: systémový analytik, odborný asistent

Název instituce: Masarykova Univerzita, Institut biostatistiky a analýz

Kamenice 126/3, 612 00 Brno


O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Analýza a interaktivní reporting nad medicinským kurikulem
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V současnosti neexistuje žádné univerzální řešení založené na ověřených pedagogických principech, které by umožňovalo komplexní popis, správu, analýzu a následnou vizualizaci výsledku nad vysokoškolskými osnovami. Příspěvek představuje návrh, vývoj, implementaci a praktické nasazení nového webového systému pro inovaci a harmonizaci medicínského kurikula, který plně podporuje koncept založený na výstupech z učení. Pozornost je směřována na řešení vybraných úloh z oblasti mapování medicínského kurikula, které odhalují nové cesty, jak lze porozumět komplexní struktuře a obsahu medicínských studijních programů. Obecně lze říci, že výstupy z těchto analýz umožňují identifikovat potenciálně problematické oblasti ve výuce a pomáhají tak vytvořit úplné podklady pro navazující celkovou evaluaci kurikula. Praktické nasazení tohoto systému poskytuje efektivní způsob, jak mohou akademičtí pracovníci vytvářet a měnit osnovy svých kurzů s využitím globálního pohledu na popis celého studijního oboru.


Klíčová slova:
Keywords:

systém pro správu kurikula, mapováni kurikula, interaktivní vizualizace dat.

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

As for a state-of-the-art overview, no universal solution based on approved pedagogical approaches exists to describe, manage as well as analyze and visualize a higher education institution’s curricula and all related information within one system. The contribution presents design, development, implementation and deployment of an original web-based system for harmonizing medical curriculum, while supporting the established outcome-based approach to education. The attention is paid on a solution of the issues of medical curriculum mapping, which lead to an innovative way to understand the complex structure and content of medical study programmes. In general, the analysis assists in locating potentially problematic areas and, hence, help to construct a comprehensive overview for the subsequent global in-depth medical curriculum inspection. The deployment of a developed curriculum management system provides an effective support for curriculum reengineering efforts of academics through a comprehensive overview of a particular medical field.


Keywords (English)
(nepovinné/optional)

curriculum management system, curriculum mapping, interactive data visualization.

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Vývojáři kurzů/Course Developers
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation komenda-moodlemoot.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Komenda_příspěvek_MM2016.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()