Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
8 September 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Pavel Lorenc
Organizace:
Organization/Company/Institution:
PragoData Consulting
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
Moodle specialist PragoData Consulting
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Moodle light
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Příspěvek se zaměřuje na představení odlehčeného vzhledu Moodle a zásad jeho používání.

Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, základní verze, vzhled, zásady používání

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

This paper focuses on the performance of installed basic version of Moodle and the principles of its use ...

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

Moodle, the basic version, appearance, usage policies

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Obecné/General
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation Lorenc_Moodlemoot16_light_3.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Lorenc_příspěvek_MM2016.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()