Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2016

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
8. září 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Luděk Šulák
Organizace:
Organization/Company/Institution:
PragoData Consulting
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
system architekt LMS Moodle
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Vytuněný Moodle – rozšíření LMS Moodle pro vzdělávání zaměstnanců
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Cílem příspěvku je představení rozšíření LMS Moodle pro podporu vzdělávání zaměstnanců.

Možnosti rozšíření Moodle o moduly katalog kurzů, běhy s podporou periodických školení. Automatický proces zápisů, povinné či nepovinné kurzy. A to jak z pohledu studijního referenta, tak především z pohledu studenta, který má k dispozici speciální zjednodušené zobrazení.

Klíčová slova:
Keywords:

vzdělávání zaměstnanců, periodická školení, katalog, běhy

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

This paper aims to show the extension of Moodle for support of educational process of employees.

Expansion possibilities of Moodle modules, course catalog, runs with the support of regular training. Automatic enrollment process, mandatory and optional courses. And from the perspective of the study officer, and especially from the perspective of a student who has a special simplified view.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

employee training, periodic training catalog, runs

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři Moodle/Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Veřejná správa/Goverment
Prezentace:
Presentation:
Powerpointová prezentace Šulák_MM2016_tunning.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word Šulák_příspěvek_MM2016_FINAL.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()