Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
8 September 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Luděk Šulák
Organizace:
Organization/Company/Institution:
PragoData Consulting
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
system architekt LMS Moodle
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Vytuněný Moodle – rozšíření LMS Moodle pro vzdělávání zaměstnanců
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Cílem příspěvku je představení rozšíření LMS Moodle pro podporu vzdělávání zaměstnanců.

Možnosti rozšíření Moodle o moduly katalog kurzů, běhy s podporou periodických školení. Automatický proces zápisů, povinné či nepovinné kurzy. A to jak z pohledu studijního referenta, tak především z pohledu studenta, který má k dispozici speciální zjednodušené zobrazení.

Klíčová slova:
Keywords:

vzdělávání zaměstnanců, periodická školení, katalog, běhy

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

This paper aims to show the extension of Moodle for support of educational process of employees.

Expansion possibilities of Moodle modules, course catalog, runs with the support of regular training. Automatic enrollment process, mandatory and optional courses. And from the perspective of the study officer, and especially from the perspective of a student who has a special simplified view.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

employee training, periodic training catalog, runs

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři Moodle/Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Veřejná správa/Goverment
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation Šulák_MM2016_tunning.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Šulák_příspěvek_MM2016_FINAL.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()