Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
31 August 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Radim Chvála
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Akademie múzických umění v Praze
Země:
Country:
Czech Republic
Představení autorů:
About authors:

PaedDr. Radim Chvála, CSc.

Vedoucí Počítačového centra AMU. Na AMU MOODLE administruje a spolupracuje s učiteli při tvorbě kurzů.

radim.chvala@amu.cz


O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
MOODLE a příprava profesionálních umělců na Akademii múzických umění v Praze
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Na  AMU - největší umělecké škole v ČR - je MOODLE několik let používán v teoretických částech předmětů, v jazykové přípravě a administrativně správních činnostech. V praktické výuce je využití omezené, jde většinou o přímou osobní interaktivitu mezi pedagogem a studentem.

V teoretických částech uměleckých disciplin jsou z palety modulů MOODLE  využívány hlavně testy ve výuce cizích jazyků a testy všeobecných znalostí jako součást přijímacího řízení na některé obory.  MOODLE je též využíván jako strukturované úložiště didaktických opor, bez úkolů a zjišťování znalostí. Zatím neexistují komplexní ucelené kurzy.

Jako podpora administrativních činností je v MOODLE komplexní samoobslužná příprava řidičů referentů s testem a automaticky zasílaným certifikátem.

Zkušenosti z několika let provozu MOODLE na AMU ukazují, že učitelé obvykle preferují jednodušší formy využití MOODLE nežli jsou ucelené kurzy s využívání zpětnovazebních prvků.  Situace se však zlepšuje s příchodem mladších pedagogů.


Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, výuka uměleckých disciplin, AMU

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Chvala Radim Prispevek MoodleMoot2016.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()