Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2016

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
31. srpen 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Radim Chvála
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Akademie múzických umění v Praze
Země:
Country:
Czech Republic
Představení autorů:
About authors:

PaedDr. Radim Chvála, CSc.

Vedoucí Počítačového centra AMU. Na AMU MOODLE administruje a spolupracuje s učiteli při tvorbě kurzů.

radim.chvala@amu.cz


O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
MOODLE a příprava profesionálních umělců na Akademii múzických umění v Praze
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Na  AMU - největší umělecké škole v ČR - je MOODLE několik let používán v teoretických částech předmětů, v jazykové přípravě a administrativně správních činnostech. V praktické výuce je využití omezené, jde většinou o přímou osobní interaktivitu mezi pedagogem a studentem.

V teoretických částech uměleckých disciplin jsou z palety modulů MOODLE  využívány hlavně testy ve výuce cizích jazyků a testy všeobecných znalostí jako součást přijímacího řízení na některé obory.  MOODLE je též využíván jako strukturované úložiště didaktických opor, bez úkolů a zjišťování znalostí. Zatím neexistují komplexní ucelené kurzy.

Jako podpora administrativních činností je v MOODLE komplexní samoobslužná příprava řidičů referentů s testem a automaticky zasílaným certifikátem.

Zkušenosti z několika let provozu MOODLE na AMU ukazují, že učitelé obvykle preferují jednodušší formy využití MOODLE nežli jsou ucelené kurzy s využívání zpětnovazebních prvků.  Situace se však zlepšuje s příchodem mladších pedagogů.


Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, výuka uměleckých disciplin, AMU

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word Chvala Radim Prispevek MoodleMoot2016.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()