Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
31 August 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Monika Fűrstová, Bára Sobotková
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Země:
Country:
Představení autorů:
About authors:

Monika Fűrstová a Bára Sobotková jsou studentky českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde absolvovaly jednosemestrální kurz e-learningu pro bohemisty pod vedením Bc. Petry Hanuškové.


O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Využití Moodle v procvičování pravopisu
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Čeština je jazyk plný výjimek a záludností, se kterými všichni svádíme každodenní boj. Účelem kurzu Nejčastější pravopisné chyby I je vysvětlit, ukázat a procvičit některé pravopisné jevy, které nám dělají problémy nejčastěji. Moodle nabízí možnost vytvářet širokou škálu studijních materiálů, praktických cvičení a interaktivních úkolů, které mohou učinit složitá pravidla českého pravopisu přístupnějšími. Naší motivací k založení kurzu je snaha o jasné, přehledné a názorné zprostředkování nejproblematičtějších pravopisných pravidel, zároveň máme při jeho vytváření neustále na paměti, aby byl nejen atraktivní, ale především účelný a efektivní. Cílem kurzu totiž je, aby si jeho účastníci byli v pravopise jistější a během psaní se museli natahovat po Pravidlech českého pravopisu co nejméně.

Klíčová slova:
Keywords:

kurzy, studijní materiály, český jazyk, pravopis

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Sobotková_Furstová_příspěvek_MM2016.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()