Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
22 August 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Jiří Pazourek
Organizace:
Organization/Company/Institution:
ÚChL, Farmaceutická fakulta VFU Brno,
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
Jiří Pazourek Telefon: +420541562 940 ÚChL, Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Zápočtové a zkouškové testy v Moodle v reálném čase
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Při výuce analytické chemie a statistiky na Farmaceutické fakultě Veterinární a Farmaceutické Univerzity Brno využíváme MOODLE posledních pět let velmi intenzivně. I když primárním úkolem MOODLE je proces získávání vědomostí studenty, systém vysokoškolského vzdělávání se neobejde bez hodnotících aktivit, tj. zápočtů a zkoušek. V případě, že se jedná o písemný zápočet či zkoušku, lze s výhodou použít testy MOODLE. Skládání zápočtů a zkoušek touto formou přímo u počítače (v reálném čase) však vykazuje určitá specifika, která jsou obsahem tohoto příspěvku.

Klíčová slova:
Keywords:

MOODLE, zápočtové a zkouškové testy v reálném čase

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Teaching chemistry and statistics at Faculty of Pharmacy, Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, we have been utilizing MOODLE quite extensively for the last five years. Although the primary goal of MOODLE is the process of gaining knowledge by students, the system of university education does contain some rating elements like the grade or examination tests. If the examinations are written, MOODLE quizes can be very helpful. The process of examination this way (examinations at a computer, on-line), however, exhibits specific challenges, that is the content of this contribution.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

MOODLE, real-time grade and examination quizes

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation Pazourek_MOOT2016.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Pazourek_příspěvek.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()