Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2016

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
2. srpen 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Lubica Stuchlíková, Peter Benko, Arpád Kósa
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Institute of Electronics and Photonics
Země:
Country:
Slovensko
Představení autorů:
About authors:
Lubica Stuchlíková, teacher,
Peter Benko, researcher,
Arpád Kósa, PhD. student,
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Institute of Electronics and Photonics
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Moodle in the servis of Mysterious World of Science and Technology
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Zvýšenie motivácie a záujmu študentov o stredné a vysoké školy s technickým zameraním je v súčasnej dobe jednou z najvyšších priorít vzdelávania. Nedostatok technicky kvalifikovaných odborníkov je závažný celosvetový problém. Cieľom tohto príspevku je prezentovať skúsenosti autorov so spôsobom, ako zvýšiť záujem žiakov na základných a stredných školách o svet vedy a techniky. Kľúčovú úlohu v tomto riešení hrajú e-learningové projekty v Moodle. Tieto projekty sú alebo budú v krátkej dobe úplne voľne prístupné na portáloch “eLearn central” (http://uef.fei.stuba.sk/moodle/ alebo http://uef.fei.stuba.sk/moodleopen/).

Klíčová slova:
Keywords:

e-learning, veda a technika, MOODLE

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The increase of motivation and interest for students at technically focused Middle schools and Universities is at present one of the highest priorities of education. A serious world wide problem is faced, hence the insufficiency of technically qualified professionals. The aim of this study is to discuss authors experience and knowledge in terms of Elementary and Middle school scholars interest growth in the the field of science and technology. Key roles are attributed to e-learning projects in Moodle. These projects are or will be in short time, fully free accessible on the portals “eLearn central” (http://uef.fei.stuba.sk/moodle/ or http://uef.fei.stuba.sk/moodleopen/).

This work was supported by the agency KEGA the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for under Grant 020STU-4/2015.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

e-learning, science and technology, MOODLE

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Dokument PDF Stuchlikova_Moodlemoot 2016 paper Final.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument PDF MoodleMoot2016_Benko.pdf
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ()