Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2016

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
2. srpen 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Peter Benko, Arpád Kósa, Lubica Stuchlíková
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Institute of Electronics and Photonics
Země:
Country:
Slovensko
Představení autorů:
About authors:
Peter Benko, researcher,
Arpád Kósa, PhD. student
Lubica Stuchlíková, teacher
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Improving quality of engineering education by utilization of Moodle courses
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Moderné informačné technológie otvárajú mnoho nových možností v oblasti vzdelávania. Vzdelanie je výmena informácií, ktorá sa radikálne mení: Digitalizuje sa všetko! e-learningové materiály sa stali bežnou súčasťou štandardného vzdelávacieho procesu. Tento článok prezentuje, ako autori čelia výzvam v oblasti technického školstva rozvíjaním kvalitných e-learningových materiálov a ich implementáciou štandardného vzdelávacieho procesu. Pozornosť je zameraná na vplyv implementácie e-learningového kurzu Elektronické prvky a obvody na vedomosti a výsledky študentov. Vyhodnotenie vychádza z desaťročných skúseností s výučbou predmetu a spätnej väzby študentov.

Klíčová slova:
Keywords:

e-learning kurzy, kvalita vzdelávania inžinierov, MOODLE 

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Modern Information Technology has opened up many new possibilities in learning. Education is an information transfer, which is radically changing: Digitize everything! e-learning materials have become common parts of the standard education process. This paper presents how authors face the challenges in engineering education by developing quality e-learning materials and its implementation in the face to face study process. Attention is focused on the impact of Moodle e-learning course "Electronic devices and circuits" implementation on students knowledge and results. Evaluation of was made based on authors ten years teaching experiences and students feedback. This work was supported by the agency KEGA the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic for under Grant 020STU-4/2015.
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
e-learning courses, quality of engineering education, MOODLE
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Dokument PDF Benko_Moodlemoot 2016 paper Final.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word Benko sborník abstrakt 2016.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30 ()