Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2016

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
15. červenec 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Adrian Kapias
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum informačních technologií
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
Správce univerzitní instalace LMS Moodle na VŠB-TU Ostrava.

13 let zkušeností v metodické a technologické oblasti se zaměřením na elektronické formy podpory výukového procesu.
Autor publikací a lektor kurzů zaměřených na problematiku e-learningu.
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
LMS (Moodle) - jako součást univerzitních systémů
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):
Příspěvek představí příklad dobré praxe v podobě nasazení univerzitního LMS (Moodle) na půdě VŠB-TU Ostrava. Budete seznámeni se čtyřletou historií celého procesu od nasazení LMS (ve spolupráci s Moodle partnerem) až po ověřený model pro dlouhodobé provozování Moodle na větší instituci. Prezentace zahrnuje klíčové body celého procesu, kterými jsou: nasazení jednotného univerzitního LMS (Moodle), datové napojení na hlavní informační systémy univerzity, nové funkce s přidanou hodnotou pro LMS (Moodle) a v neposlední řadě také stále důležitější podpora mobilních zařízení.
Klíčová slova:
Keywords:
LMS, datové propojení, mobilní zařízení, univerzitní prostředí, Moodle
Abstract (English)
(nepovinné/optional)
This paper presents an example of good practice guidance on the process of LMS (Moodle) deployment LMS at the VŠB - Technical University of Ostrava.

You will become familiar with the four-year history of the entire process from deploying LMS (in collaboration with Moodle partner) to a proven model for long-term support of Moodle on a larger institution.

Presentation covers key points of the process, which are: the deployment of an integrated LMS (Moodle), a data connection to the main information systems of universities, new value-added features for LMS (Moodle) and last but not least the increasingly important mobile devices support.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)
LMS, a data connection, mobile devices, university environment, Moodle
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Administrátoři, správci/Administrator
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Archiv (ZIP) 20161018-kapias-prezentace-MoodleMoot-2016.zip
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word MoodleMoot-2016-10-18-prispevek-kapias.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30 ()