Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
15 July 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Adrian Kapias
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum informačních technologií
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
Správce univerzitní instalace LMS Moodle na VŠB-TU Ostrava.

13 let zkušeností v metodické a technologické oblasti se zaměřením na elektronické formy podpory výukového procesu.
Autor publikací a lektor kurzů zaměřených na problematiku e-learningu.
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
LMS (Moodle) - jako součást univerzitních systémů
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):
Příspěvek představí příklad dobré praxe v podobě nasazení univerzitního LMS (Moodle) na půdě VŠB-TU Ostrava. Budete seznámeni se čtyřletou historií celého procesu od nasazení LMS (ve spolupráci s Moodle partnerem) až po ověřený model pro dlouhodobé provozování Moodle na větší instituci. Prezentace zahrnuje klíčové body celého procesu, kterými jsou: nasazení jednotného univerzitního LMS (Moodle), datové napojení na hlavní informační systémy univerzity, nové funkce s přidanou hodnotou pro LMS (Moodle) a v neposlední řadě také stále důležitější podpora mobilních zařízení.
Klíčová slova:
Keywords:
LMS, datové propojení, mobilní zařízení, univerzitní prostředí, Moodle
Abstract (English)
(nepovinné/optional)
This paper presents an example of good practice guidance on the process of LMS (Moodle) deployment LMS at the VŠB - Technical University of Ostrava.

You will become familiar with the four-year history of the entire process from deploying LMS (in collaboration with Moodle partner) to a proven model for long-term support of Moodle on a larger institution.

Presentation covers key points of the process, which are: the deployment of an integrated LMS (Moodle), a data connection to the main information systems of universities, new value-added features for LMS (Moodle) and last but not least the increasingly important mobile devices support.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)
LMS, a data connection, mobile devices, university environment, Moodle
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Administrátoři, správci/Administrator
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Archive (ZIP) 20161018-kapias-prezentace-MoodleMoot-2016.zip
Příspěvek konference:
Paper:
Word document MoodleMoot-2016-10-18-prispevek-kapias.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 30 ()