Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
14 July 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Peter Švec, Martin Drlík
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Teacher.sk, s.r.o.
Země:
Country:
Slovakia
Představení autorů:
About authors:
Peter Švec a Martin Drlík pracujú ako odborní asistenti na Katedre informatiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde stáli pri implementácii Moodle ako po technickej tak aj procesnej stránke. Májú za sebou množstvo odborných publikácií s problematikou e-learningu, pričom najhodnotnejšou je česká publikácia o Moodle vydaná Computer Pressom. Sú tiež spoluvlastníkom spoločnosti Teacher.sk, s.r.o., ktorej cieľom je implementovať Moodle pre záujemcov zo stredných škôl ale aj komerčných firiem. Ich cieľom pre rok 2016 je navšťíviť MoodleHQ.
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Využitie Moodle v akademickom a komerčnom prostredí – prípadová štúdia
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):
V príspevku sa zaoberáme analýzou našich skúsenosti s implementáciou e-learningového riešenia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, niekoľkých stredných školách ale aj v komerčných spoločnostiach. Cieľom príspevku je priblížiť používateľom Moodle niekoľkoročný vývoj jednotlivých inštalácií Moodle od ich historických verzií. Nesnažíme sa len o jednoduchý výpočet použitých inštalácií a ich modulov, ale o komplexné zhodnotenie chýb, ktoré nastali pri jednotlivých implementáciách. Popisujeme tiež riešenia, ktoré sme jednotlivým inštitúciám navrhli tak aby ich systém Moodle bol plne funkčný a vždy aktuálny. V závere príspevku sa zaoberáme možnosťami špeciálnych úprav Moodle, ktoré vyžadujú niektoré komerčné spoločnosti, či už sa jedná o špecializované tréningy, vzdelávanie jazykov alebo environmentálne vzdelávanie.
Klíčová slova:
Keywords:
univerzita, stredná škola, upgrade Moodle, multimédiá, testové otázky
Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Administrátoři, správci/Administrator
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Expert/Experts
Sektor:
Sector:
Obecné/General
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation moodlemoot-svec.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
PDF document moodlemoot-svec-drlik.pdf
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30 ()