Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
30 June 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Petr Sudický
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Masarykova univerzita, Kancelář e-learningu FF MU
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:
Mgr. Petr Sudický vystudoval obory Anglický jazyk a literatura (FF MU) a Geografie a kartografie (PřF MU) se zaměřením na vzdělávání. V roce 2010 převzal administraci e-learningové agendy FF MU a po jejím vzniku i koordinaci aktivit Kanceláře e-learningu FF MU. Zajímá se o koncepci moderních výukových prostor (fyzických učeben i virtuálních vzdělávacích prostředí), používání nových technologií přímo v prezenční výuce a širšího zapojení videí do vzdělávání (včetně přesahů do MOOC). Kromě e-learningové agendy je na FF MU zapojen i do vzdělávacích projektů z oblasti aplikované lingvistiky.
O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Moodle a jeho mladší sourozenci: Integrované VLE na FF MU
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Provoz a podpora systému Moodle má na Filozofické fakultě Masarykovy univezity tradici již více než 12 let. Tradičně je systém využíván pro podporu smíšené (blended) i distanční (zcela online) výuky v celé škále předmětů a oborů fakulty. Pro potřeby vyučujících i studentů se postupně zformovala široce pojatá uživatelská a metodická podpora zaštítěná Kanceláří e-learningu a do samotného Moodlu byla přidána celá rozšiřujících doplňků - 2 kompletní moduly navíc pocházejí přímo z e-learningové dílny FF MU, kde jsou také dlouhodobě spravovány a aktualizovány (modul Galerie a modul Úkol s opravou - více informací viz prezentace k modulům z konferencí iMoot). 

Vývoj vzdělávacích technologií a související změny v koncepci vlastní výuky však ukazuje, že Moodle může být efektivně napojen na další externí aplikace, díky kterým mohou uživatelé získat přístup k nástrojům, které v Moodlu chybí buď zcela chybí, nebo existují pouze v omezené míře. Příkladem mohou být elektronická portfolia, audio-vizuální knihovny, nástroje pro tvorbu videí, nástroje pro kontrolu plagiátů apod. Spojením těchto nástrojů na platformě Moodlu pak vzniká komplexní virtuální vzdělávací prostředí, které je schopné lépe reflektovat potřeby moderně pojaté výuky a její online podpory. 

Uvedený příspěvek představí několik zajímavých nástrojů (viz klíčová slova níže), které byly v posledních 2 letech přidány jako součást VLE na FF MU. Díky infrastrukturnímu projektu CARLA se podařilo získat několik zajímavých technologií, které lze přímo integrovat se systémem Moodle tak, aby uživatelé mohli pohodlně pracovat ve známém prostředí, ale zároveň využívat nadstavbových možností těchto technologií. V rámci příspěvku uvedeme možnosti využití nově integrovaných nástrojů, shrneme zkušenosti s jejich implementací a zároveň představíme celé VLE řešení v širším kontextu současného fungování vzdělávacích technologií na FF MU (např. přímé napojení Moodlu na automatizované nahrávání přednášek v učebnách, zapojení mobilních technologií apod.). V závěru nastíníme i uvažovaní o dalším rozvoji celého systému směrem k reflexi aktuálního vývoje e-learningových řešení, stejně jako k aktivnější podpoře souvisejících inovací výuky (např. využitím modelu flipped classroom aj.).

Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, Medial, Techsmith Relay, Urkund, Mahara, e-learning, VLE, LMS, SSO, plagiátorství, online kurzy, e-portfolia, lecture capture, eduklipy

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Administrátoři, správci/Administrator
Manažeři vzdělávání/Manager
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Sudický_příspěvek_MM2016.docx
Poznámka:
Comments:

Více informací o e-learningu na FF MU a aktivitách Kanceláře e-learningu naleznete na webu:

e-learning.phil.muni.cz

Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()