Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
30 June 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Petra Hanušková
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Masarykova univerzita, Kancelář e-learningu FF MU
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Bc. Petra Hanušková je studentkou magisterského programu Český jazyk a literatura, včetně učitelské specializace. V rámci stipendijního programu Erasmus+ absolvovala studijní a pracovní pobyt na univerzitě v Sheffieldu pod vedením prof. Neila Bermela. Během svého studia se podílí na výuce předmětů o možnostech využití technologií pro středoškolské učitele. Od únoru 2013 působí v Kanceláři e-learningu FF MU, v níž zabezpečuje koordinaci uživatelské podpory, stejně jako správu a rozvoj stipendijního programu pro podporu e-learningu na FF MU. Zajímá se o využití moderních technologií ve výuce, e-learning a výuku jazyků, a to především výuku češtiny jako cizího jazyka.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Koncept přípravy studentů učitelství na výuku s technologiemi
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Využívání technologií se bezesporu stále více stává součástí moderní výuky, proto by studenti učitelství měli mít možnost se s moderními vzdělávacími technologiemi, které je možné při výuce použít, seznámit a náležitě si je vyzkoušet již během svého studia. Z tohoto důvodu vznikl na Ústavu českého jazyka a literatury FF MU v Brně projekt pod vedením Mgr. Zuzany Urválkové, Ph.D., a Bc. Petry Hanuškové, který studentům představuje potenciál využívání technologií ve výuce českého jazyka a literatury. První kurz Základy e-learningu pro bohemisty se zaměřuje na distanční (popř. kombinovanou) výuku, a to z velké části na vytvoření e-learningového kurzu v Moodlu. Na podzim tohoto roku je plánován navazující kurz, tentokráte se zaměřením na použití technologií ve výuce prezenční.


V příspěvku posluchače seznámíme s tím, co nás k vytvoření takového projektu vedlo a proč má podle nás smysl. Pokusíme se zhodnotit své dosavadní zkušenosti, představíme koncept prvního kurzu spolu se zpětnou vazbou od studentů a v závěru prezentace ukážeme posluchačům studentské e-learningové kurzy, které díky projektu mohly vzniknout.

Klíčová slova:
Keywords:

moodle, učitelství českého jazyka, projektová výuka, praxe, technologie, vzdělávání

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
PDF document Abstrakt.pdf
Poznámka:
Comments:

Více informací o e-learningu na FF MU a aktivitách Kanceláře e-learningu naleznete na webu:

e-learning.phil.muni.cz

Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()