Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2016

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
30. červen 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Petra Hanušková
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Masarykova univerzita, Kancelář e-learningu FF MU
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Bc. Petra Hanušková je studentkou magisterského programu Český jazyk a literatura, včetně učitelské specializace. V rámci stipendijního programu Erasmus+ absolvovala studijní a pracovní pobyt na univerzitě v Sheffieldu pod vedením prof. Neila Bermela. Během svého studia se podílí na výuce předmětů o možnostech využití technologií pro středoškolské učitele. Od únoru 2013 působí v Kanceláři e-learningu FF MU, v níž zabezpečuje koordinaci uživatelské podpory, stejně jako správu a rozvoj stipendijního programu pro podporu e-learningu na FF MU. Zajímá se o využití moderních technologií ve výuce, e-learning a výuku jazyků, a to především výuku češtiny jako cizího jazyka.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Koncept přípravy studentů učitelství na výuku s technologiemi
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Využívání technologií se bezesporu stále více stává součástí moderní výuky, proto by studenti učitelství měli mít možnost se s moderními vzdělávacími technologiemi, které je možné při výuce použít, seznámit a náležitě si je vyzkoušet již během svého studia. Z tohoto důvodu vznikl na Ústavu českého jazyka a literatury FF MU v Brně projekt pod vedením Mgr. Zuzany Urválkové, Ph.D., a Bc. Petry Hanuškové, který studentům představuje potenciál využívání technologií ve výuce českého jazyka a literatury. První kurz Základy e-learningu pro bohemisty se zaměřuje na distanční (popř. kombinovanou) výuku, a to z velké části na vytvoření e-learningového kurzu v Moodlu. Na podzim tohoto roku je plánován navazující kurz, tentokráte se zaměřením na použití technologií ve výuce prezenční.


V příspěvku posluchače seznámíme s tím, co nás k vytvoření takového projektu vedlo a proč má podle nás smysl. Pokusíme se zhodnotit své dosavadní zkušenosti, představíme koncept prvního kurzu spolu se zpětnou vazbou od studentů a v závěru prezentace ukážeme posluchačům studentské e-learningové kurzy, které díky projektu mohly vzniknout.

Klíčová slova:
Keywords:

moodle, učitelství českého jazyka, projektová výuka, praxe, technologie, vzdělávání

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument PDF Abstrakt.pdf
Poznámka:
Comments:

Více informací o e-learningu na FF MU a aktivitách Kanceláře e-learningu naleznete na webu:

e-learning.phil.muni.cz

Editovat Schválit 
Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()