Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
30 June 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Martin Kučera
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vysoké učení technické v Brně, Centrum výpočetních a informačních služeb, Antonínská 548/1 601 90 Brno
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Mgr. Martin Kučera

správce LMS Moodle na VUT v Brně, lektor.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Když samotný provoz LMS Moodle nestačí
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Podpora vzdělávacího procesu prostřednictvím celouniverzitního LMS Moodle má na Vysokém učení technickém v Brně více než desetiletou tradici. Příspěvek je pojatý v inspirativní rovině. Prezentuje současný stav implementace LMS Moodle na VUT v Brně z pohledu využívaných rozšíření i poskytované uživatelské podpory. Nastiňuje také další výzvy v podobě plánů a vizí do budoucích let.

Klíčová slova:
Keywords:

VUT, e-learning, Moodle, uživatelská podpora

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The support of the educational process by LMS Moodle used at the whole Brno University of Technology has more than 10 year tradition. This paper is intended mainly as an inspiration. It presents the current status of implementation of LMS Moodle from the view of provided user support and also presents various extensions used. It also outlines further challenges, plans and visions for future years.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

BUT, e-learning, Moodle, user support

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Sektor:
Sector:
Univerzity/Universities
Prezentace:
Presentation:
PDF document Kučera_MoodleMoot2016_MK_PREZENTACE.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Word document MoodleMoot2016_MartinKucera.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()