Příspěvky konference

Informace pro autory příspěvků

Pro zápis příspěvku na konferenci:

  1. Zapište se do kurzu (pro registrované!)
  2. Klikněte na záložku "Přidat záznam"
  3. Vyplňte formulář příspěvku
  4. Tlačítkem "Uložit" příspěvek odešlete do databáze konference. Příspěvek nebude do schválení správcem veřejně dostupný.

Šablony pro příspěvky konference MoodleMoot.cz 2016

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

WordŠablona pro plný příspěvek

WordUkázka stránky příspěvku v tištěném sborníku abstraktů

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu word.

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
29. červen 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Ing. Petr Kazík, Ing. Miroslav Konvičný
Organizace:
Organization/Company/Institution:
AIVD ČR, AHRA
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Petr Kazík se věnuje pedagogické a lektorské činnosti. Zkušenosti má např. jako ředitel VOŠ Goodwill či jako přednášející na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Působil jako konzultant a lektor ve více než 200 významných společnostech.

V posledních letech se společně s Miroslavem Konvičným věnuje zejména problematice kvality vzdělávání a vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání (více jak 200 lektorů-absolventů). Je předsedou pracovní skupiny pro kvalitu AIVD ČR, pracuje na několika projektech MŠMT, více jak 10 let je hodnotitelem modelu excelence EFQM. Miroslav Konvičný je expertem na e-learning a LMS Moodle.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Ekonomické přínosy e-learningu - případové studie z firemní praxe
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Výrobní společnost z mnoha důvodů zavedla každoroční testování znalostí a ověřování praktických dovedností všech operátorů ve výrobě. Tento proces byl nazván Certifikace operátorů. Jednou Certifikací procházelo 105 operátorů a starali se o ni 3 technologové a HR oddělení. Po několika opakováních vedení společnosti nebylo spokojeno s tím, že každoročně "vydává" na certifikaci 685 produktivních hodin manažerů a výrobních dělníků, že úroveň znalostí pracovníků se nezvyšuje podle očekávání a operátoři byli pod čím dál větším tlakem. Zvýšily se totiž požadavky na výsledky testování s negativním dopadem na část mzdy v případě, že požadovanou úroveň nesplní. To se projevovalo na negativní atmosféře a demotivaci operátorů.

Vedení společnosti proto iniciovalo změnu procesu s cílem tyto negativní jevy eliminovat. Povedlo se to díky zavedení metodického distančního elektronického vzdělávání využívající platformy Moodle.

Dnes „vydává“ společnost na Certifikaci o 67% méně produktivních hodin a je dosahováno zvyšování úrovně znalostí o 29%. Operátoři uvádějí jako jeden z důležitějších osobních přínosů také skutečnost, že pomocí nového systému se skutečně naučí to, co potřebují a že tak mají daleko větší jistotu v sebe sama, že Certifikaci zvládnou.

 

V čem spočívala podstata změny tradičního procesu Certifikace, která přinesla uváděná zlepšení?

Jak se mezi sebou měřitelně porovnávaly výsledky tradičního a nového procesu Certifikace?

Jaké konkrétní změny či opatření byly realizovány a jaká byla jejich náročnost?

S jakými negativy či dalšími pozitivy byla změna spojena?

Jaké aspekty řešení vyžadovala skutečnost, že se jednalo o dělnické profese?

Nakolik se vyplatila změna i finančně?


Klíčová slova:
Keywords:
Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Firmy/Enterprise
Prezentace:
Presentation:
Powerpointová prezentace Kazík_LMS_1705_2016_PEK_NEW.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Dokument aplikace Word Kazík_příspěvek_MM2016.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()