Conference Contributions

Information for authors

To send the conference contribution:

  1. Enrol in this course
  2. Click on the "Add entry"
  3. Fill out the form
  4. Click "Save" post to send a conference database

Templates for presenter materials of MoodleMoot.cz 2016

Use templates please:

WordPaper template

WordExample of abstract

Contributions please send in Word format.

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()
O autorovi / About Author
Datum vložení:
Date of entry:
29 June 2016
Jméno autora/autorů:
Author name(s):
Ing. Petr Kazík, Ing. Miroslav Konvičný
Organizace:
Organization/Company/Institution:
AIVD ČR, AHRA
Země:
Country:
Česká republika
Představení autorů:
About authors:

Petr Kazík se věnuje pedagogické a lektorské činnosti. Zkušenosti má např. jako ředitel VOŠ Goodwill či jako přednášející na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Působil jako konzultant a lektor ve více než 200 významných společnostech.

V posledních letech se společně s Miroslavem Konvičným věnuje zejména problematice kvality vzdělávání a vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání (více jak 200 lektorů-absolventů). Je předsedou pracovní skupiny pro kvalitu AIVD ČR, pracuje na několika projektech MŠMT, více jak 10 let je hodnotitelem modelu excelence EFQM. Miroslav Konvičný je expertem na e-learning a LMS Moodle.

O  příspěvku / About Presentation
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Ekonomické přínosy e-learningu - případové studie z firemní praxe
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Výrobní společnost z mnoha důvodů zavedla každoroční testování znalostí a ověřování praktických dovedností všech operátorů ve výrobě. Tento proces byl nazván Certifikace operátorů. Jednou Certifikací procházelo 105 operátorů a starali se o ni 3 technologové a HR oddělení. Po několika opakováních vedení společnosti nebylo spokojeno s tím, že každoročně "vydává" na certifikaci 685 produktivních hodin manažerů a výrobních dělníků, že úroveň znalostí pracovníků se nezvyšuje podle očekávání a operátoři byli pod čím dál větším tlakem. Zvýšily se totiž požadavky na výsledky testování s negativním dopadem na část mzdy v případě, že požadovanou úroveň nesplní. To se projevovalo na negativní atmosféře a demotivaci operátorů.

Vedení společnosti proto iniciovalo změnu procesu s cílem tyto negativní jevy eliminovat. Povedlo se to díky zavedení metodického distančního elektronického vzdělávání využívající platformy Moodle.

Dnes „vydává“ společnost na Certifikaci o 67% méně produktivních hodin a je dosahováno zvyšování úrovně znalostí o 29%. Operátoři uvádějí jako jeden z důležitějších osobních přínosů také skutečnost, že pomocí nového systému se skutečně naučí to, co potřebují a že tak mají daleko větší jistotu v sebe sama, že Certifikaci zvládnou.

 

V čem spočívala podstata změny tradičního procesu Certifikace, která přinesla uváděná zlepšení?

Jak se mezi sebou měřitelně porovnávaly výsledky tradičního a nového procesu Certifikace?

Jaké konkrétní změny či opatření byly realizovány a jaká byla jejich náročnost?

S jakými negativy či dalšími pozitivy byla změna spojena?

Jaké aspekty řešení vyžadovala skutečnost, že se jednalo o dělnické profese?

Nakolik se vyplatila změna i finančně?


Klíčová slova:
Keywords:
Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Cílová skupina (více variant):
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Sektor:
Sector:
Firmy/Enterprise
Prezentace:
Presentation:
Powerpoint presentation Kazík_LMS_1705_2016_PEK_NEW.pptx
Příspěvek konference:
Paper:
Word document Kazík_příspěvek_MM2016.docx
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit 
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30 ()