MoodleMoot.cz 2016

Výbory konference

Programový výbor

 • Ing. Josef Budík, CSc., Vysoká škola finanční a správní
 • PhDr. Bohumír Fiala, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. 
 • Ing. Milan Hála, Soukromá vysoká škola ekonomických studií
 • RNDr. Bohumil Havel, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Mgr. Nina Hrtoňová, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
 • Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA, Vysoké učení technické v Brně
 • PhDr. David Mudrák, Ph.D., Moodle Pty
 • RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • PhDr. Lucie  Rohlíková, Ph.D., Fakulta pedagogická ZČU
 • Ing. Michal Sláma, VŠB-TU
 • Prof. Ing. Lubica Stuchlíková, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • PaedDr. Peter Švec, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • PaedDr. Jana Vejvodová, CSc, Fakulta pedagogická ZČU
 • Dr. Ing. Jan Rychlík, Centrum informatizace a výpočetní techniky ZČU

Organizační výbor

 • Předseda: Ing. Jaroslav Hindra, PragoData Consulting, s.r.o.
 • RNDr. David Skoupil, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Mgr. Michal Bajer, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Mgr. Pavel Lorenc, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Ing. Libor Soška, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Mgr. Alena Zalejská, PragoData Consulting, s.r.o.