MoodleMoot.cz 2016

Workshopy

Termín

Tematicky zaměřené workshopy proběhnou v pondělí 17. 10. 2016 v prostorách počítačových učeben Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Konkrétně na kontaktní adrese Pedagogické fakulty UP Žižkovo nám.5, v učebnách N23 a N35.

Zaměření

Zájemci se mohou registrovat do následujících workshopů:

  • Workshop pro učitele - základní (U1)
  • Workshop pro učitele - pokročilí (U2)
  • Workshop pro administrátory (A)

Rozdělení do učeben

10:00 - 13:30 U1 – učebna N35, A – učebna N23

14:00 – 17:30 U2 – učebna N35, A – učebna N23

Anotace workshopů

Workshop pro učitele - základní (U1) - základní orientace v systému LMS Moodle
- založení a nastavení parametrů kurzu, vč. správy kurzu
- tvorba materiálů kurzu (kniha, soubor, popisek, úkol)
- podmíněné činnosti a absolvování kurzu
- vliv použití Moodle Mobile na přípravu kurzu
- kontrola průchodu studiem kurzu
Workshop pro učitele - pokročilí (U2) - pokročilé funkce verzí LMS Moodle 3.0 a 3.1
- nové typy testových úloh
- nové parametrizace modulů (test, databáze, přednáška)
- vliv použití Moodle Mobile na přípravu kurzu
- vzdělávání založené na kompetencích
Workshop pro administrátory (A) - instalace a správa LMS Moodle na základní úrovni a zajištění standardního běhu a údržba systému
- kompletní správa uživatelů - vytvoření uživatelského účtu, aktualizace účtů, hromadné importy, blokace uživatelů
- nastavení Moodle pro Mobile Moodle
- volba přihlašovacích postupů, nastavení autentizace pomocí externí autority, LDAP