MoodleMoot.cz 2016

Témata konference

  • M-learning – vzdělávaní prostřednictvím mobilních zařízení
  • Integrace platformy Moodle – Moodle jako kolo v soukolí
  • 70:20:10 – Moodle pro firmy
  • Moodle a MOOC
  • Gamifikace
  • Big data, analýzy
  • Cloud, hosting, vlastní provoz
  • Zkušenosti uživatelů s Moodle, inspirace