MoodleMoot.cz 2016

Poplatky

Včasné vložné do
16. září 2016
Vložné
Měna CZK EUR
zahr. účast
CZK EUR
zahr. účast
Základní vložné 1 590 Kč 59 EUR 2 190 Kč 81 EUR
Studenti * 390 Kč 15 EUR 490 Kč 18 EUR
Workshop (U1/U2), základní vložné ** 1 590 Kč 59 EUR 1 990 Kč 74 EUR
Workshop (A), základní vložné ** 2 290 Kč 85 EUR 2 490 Kč 92 EUR
Workshop (U1/U2), studenti *** 1 290 Kč 48 EUR 1 790 Kč 66 EUR
Workshop (A), studenti *** 2 090 Kč 77 EUR 2 390 Kč 89 EUR

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.


Poplatek ve výši „včasného vložného“ je podmíněn registrací a platbou připsanou na účet do konce termínu včasného vložného.

Vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů, drobné občerstvení v průběhu konference a účast na společenském večeru.

* Studentské vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference a tištěný sborník abstraktů.

** Účast na workshopech je oddělená akce. Vložné na workshopy nezahrnuje účast na konferenci a na společenském večeru.

*** Studentské vložné na workshopech je oddělená akce.

Školení bude probíhat na aktuální verzi LMS Moodle 3.1.X.