MoodleMoot.cz 2016

Důležitá data:

Odeslání příspěvku k recenznímu řízení

16. září 2016

Oznámení o přijetí příspěvku do sborníku

15. září 2016

Termín pro včasnou registraci

16. září 2016

Odeslání finálních tiskových verzí

19. září 2016 

Konání konference

18.-19. října 2016

Workshopy konané v rámci konference

17. října 2016

Termín pro zaslání příspěvků k recenznímu řízení a včasnou registraci byl prodloužen do 16.9.2016.